دوره آموزش فارسی پیشرفته

دوره آموزش فارسی متوسط

در این دوره با موضوعاتی در سطحِ پیشرفتۀ زبان‌آموزی آشنا می‌شوید.

در این دوره به موضوعاتی مانند فناوری‌ها، جشن‌های ایرانی، جاذبه‌های گردشگری ایران، اخبار و رسانه‌ها، ادبیات، فرهنگ ایران و … پرداخته می‌شود. چهار مهارت آموزش زبان – صحبت کردن، شنیدن، خواندن، نوشتن- در این دوره مورد استفاده قرار می‌گیرند.

پیش نیاز این دوره: دورۀ آموزش زبان فارسی (میانی)

فهرست